CREPIM

Stand number: 220

Společnost CREPIM je klíčovým hráčem v oblasti vývoje a schvalování materiálů, na které se vztahují požární předpisy. CREPIM vyvíjí, garantuje a kvalifikuje požární vlastnosti materiálů a sestav pro všechny dotčené oblasti v sektoru hromadné dopravy (železnice, letectví a námořní doprava), jakož i ve stavebnictví, elektrotechnice a textilním průmyslu.

Divize testování nabízí kompletní sadu akreditovaných a uznávaných metod požárního testování za účelem popisu reakce vašich materiálů a sestav na oheň.

Naše týmy jsou plně kvalifikované, vyškolené a uznávané, aby vám zajistily přímý přístup na trh:

·       Pro evropské železnice: požární zkoušky podle EN 45545-2 a EN 45545-3, včetně zkoušek sedadel.

·       Pro francouzské železnice: požární zkoušky podle NF F 16 101/102 a 201.

·       Pro americké železnice: požární zkoušky podle NFPA 130, včetně zkoušky podle ASTM E 162 se sálavým panelem.

·       Pro námořní dopravu: požární zkoušky podle kódů FTP 2012, včetně zkoušky podle EN ISO 5658-2 se sálavým panelem.

·       Pro autobusovou dopravu: požární zkoušky podle R 118.

·       Pro baterie – e-Mobility a statické – UNECE R100, UL 2580, NF EN 62619, EN 50604-1, ISO 12405, SAE J2464.

·       Pro sedadla a čalounění je k dispozici více než 50 dalších metod požárních zkoušek.