FP FinnProfiles

Stand number: 339

Společnost FinnProfiles se specializuje na design a výrobu jedinečných profilových řešení pro firmy, které oceňují špičkovou kvalitu a odborné znalosti projektů. Již více než 30 let dodáváme po celém světě svá těsnicí a izolační řešení pro různá průmyslová odvětví, jako je stavebnictví, sektor námořní a železniční dopravy a farmaceutický průmysl.

V sektoru kolejové dopravy nacházejí naše těsnicí řešení širokou škálu možností využití ve vlacích, v metru a tramvajích. Mezi objekty, u kterých v tomto odvětví zajišťujeme utěsnění, patří například:

– okna,

– dveřní systémy,

– stropy,

– podlahy a stěny,

– klimatizační soustavy,

– osvětlovací soustavy,

– interiéry.

Těsnění pro kolejová vozidla musí vyhovovat několika bezpečnostním normám. Splňujeme požadavky následujících norem z oblasti požární ochrany, kouřových zplodin a uvolňování plynů:

EN 45545-2 (třídy R22 a R23; úrovně HL1, HL2 a HL3)

BS 6853 (kat. 1b a kat. II)

NFPA 130 (ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM E 1354, Boeing BSS 7239 a ASTM C 1166).