NS Techniek

Matthijs Keur má více než třicetileté zkušenosti jako manažer lidí a projektů v oblasti konstrukce kolejových vozidel, a to jak u nového, tak i rekonstruovaného železničního vozového parku NS.