Rail Safety and Standards Board (RSSB)

Neil Dinmore
Hlavní inženýr, konstrukce a materiály
Rail Safety and Standards Board (RSSB)
 
Neil má více než třicetileté zkušenosti v oboru strojírenství kolejových vozidel. Po dokončení vysokoškolského vzdělání, v jehož průběhu byl sponzorován firmou Arup, nastoupil k British Rail. Neil se původně specializoval na konstrukce vozů. Po privatizaci společnosti BR pracoval pro nástupnické organizace (Atkins a Interfleet), mimo jiné jako vedoucí týmu a zástupce NoBo/DeBo.

V roce 2018 se stal členem Rady pro bezpečnost a normy na železnici (RSSB) jako hlavní inženýr pro konstrukci a materiály. Jeho role zahrnuje standardizaci v oblasti konstrukcí železničních vozů, požární odolnosti a vlastností materiálů. Neil také působí jako technický vedoucí několika probíhajících výzkumných projektů RSSB. Je hlavním organizátorem pracovní skupiny ISO pro pasivní bezpečnost interiérů železničních vozů a předsedou obdobných britských pracovních skupin pro konstrukci vozidel a požární bezpečnost.