Specialinsert

Stand number: 145

Specialinsert® je italská společnost specializující se na technickou konstrukci, výrobu a prodej upevňovacích systémů, které zahrnují katalogové i speciální vložky pro lamináty, pevné díly, plasty a kompozity. Společnost je silně orientovaná na výzkum, vývoj a inovace výrobků, což jsou hybné síly, které spolu s promyšlenou strategií exportu do více než 70 zemí ve své činnosti úspěšně prosazuje již více než 45 let.

Podstata společnosti spočívá v její značce. Tato značka, vybudovaná za účelem vyjádření přímé návaznosti mezi hlavní činností a potenciálem rozvoje, plně vyjadřuje poslání společnosti: podnikatelského ducha orientovaného na neustálou snahu o dosažení dokonalosti v oblasti spojovacích systémů, a to díky schopnosti inovovat a zároveň zachovat věrnost své vlastní tradici a identitě.