TrainOptimizer by netwiss

Stand number: 329

TrainOptimizer® je speciální divize služeb společnosti Netwiss a nabízí komplexní poradenství i specializovaný software v oblasti vývoje a tvorby dispozic interiérů drážních vozidel. Na základě více než dvaceti let provádění vědeckých analýz ve spolupráci s Vídeňskou technickou univerzitou a díky údajům o více než 400 tisících cestujících v evropském prostoru máme přesné znalosti o chování a požadavcích cestujících při nástupu do kolejových vozidel a během pobytu v nich. Mimořádnými znalostmi disponujeme především v oblasti výběru sedadel, manipulace se zavazadly a nástupu a výstupu cestujících.

Svým zákazníkům pomáháme vytvářet takové dispozice vozidel, které nejlépe splňují požadavky cestujících, nabízejí vysokou úroveň zákaznického komfortu a zároveň jsou velmi efektivní z hlediska využití prostoru, obsazenosti sedadel a uložení zavazadel. Takto optimalizovaná vozidla mají vysoký koeficient dosažitelného vytížení a výrazně kratší ztrátové časy a zároveň nabízejí vysokou úroveň zákaznického komfortu. Kromě vyšších příjmů lze díky zkrácení ztrátových časů výrazně zlepšit dochvilnost a dosáhnout potenciálu úspory energie až o 20 %, což kromě udržitelnosti zahrnuje i významné přínosy v oblasti nákladů.

Naše poradenství i software lze použít pro všechna vozidla: při přestavbě stávajících vozidel i u vozidel nových, u vysokorychlostních vlaků i pro příměstské vlaky nebo metro.