Wagner Rail

Markus má více než dvacetiletou praxi v oblasti požární ochrany a u společnosti WAGNER pracuje od roku 2009.

Zastupuje Švýcarsko v mnoha evropských a mezinárodních odborných komisích ISO pro požární ochranu, například pro hašení plynem, aerosolem nebo vodní mlhou.

Markus je členem prezidia Eurofeu a má doktorát v oboru strojírenství a magisterský titul v oboru obchodní administrativy.