How train industrial design can be empowered by digital

24 October 2023 14:35 - 15:05

Interiéry vlaků mohou být daleko udržitelnější, pokud se již v zadávacím řízení bude klást důraz na cirkularitu a hledání způsobů, jak využít odpadní materiály, které lze recyklovat více než jednou. Některé materiály jsou přirozeně obnovitelné a stále více designérů pro ně nachází uplatnění.

Alexis Bonnet, A&CD Digital Design Manager, Alstom