Increasing efficiency with vehicle layout

24 October 2023 10:20 - 11:05

Uspořádání vozu velmi silně ovlivňuje chování cestujících, a tím i efektivitu. Správným rozmístěním a dimenzováním sedadel, stolků, prostorů pro uložení zavazadel a mnoha dalších prvků lze zvýšit efektivitu vozidel díky lepšímu využití a výrazně zkrátit…

Bernhard Rüger, Managing Director, Netwiss OG