Optimum integration of fire protection systems into interior design

24 October 2023 13:55 - 14:35

Získejte informace od odborníků o stále se vyvíjejících bezpečnostních prvcích pro moderní železniční interiéry. Patří sem vylepšené kamerové systémy, nouzové osvětlení a detekce kouře a požáru. Další inovace se věnují infosystémům pro cestující v reálném čase, protiteroristickým opatřením a kyber…

Markus Müller, Managing Director, Switzerland and Germany, Wagner Rail