Prioritising emotional design in train interiors for people with disabilities

24 October 2023 11:05 - 11:45

V globálním železničním odvětví se klade větší důraz na nové interiéry, které zlepšují přístupnost ve vlacích. Tato přednáška se bude zabývat klíčovými konstrukčními prvky pro skutečně přístupné interiéry železničních vozů: širší vstupy a uličky, integrovaná sedadla pro tělesně postižené, toalety s…

Weiwei He, Director, tangerine