Navrhování pro udržitelnost – jak věda o materiálech a zlepšování procesů mohou řídit udržitelnost v železničním průmyslu.

25 October 2023 13:05 - 13:45

To může zahrnovat výběr ekologických materiálů, zvýšení energetické účinnosti ve výrobních procesech, snížení odpadu a přijetí udržitelných postupů balení a přepravy. Konečným cílem je vytvářet produkty, které jsou nejen funkční, ale také ekologicky odpovědné a společensky uvědomělé.

Připojte se k nám na exkluzivní panelovou diskuzi dvou významných osobností železničního průmyslu. Ponoří se do inovací a strategie se zaměřením na materiálový aspekt u společnosti Henkel a perspektivu designu a výroby u společnosti Alstom. Během rozhovoru prozkoumají vznikající technologie, nové postupy a progresivní politiky zaměřené na podporu udržitelnosti v železničním sektoru. Toto společné úsilí slibuje přínos jak pro zúčastněné společnosti, tak pro životní prostředí jako celek.

Augustin Grillet, R&D Director – RSC Interiors, Alstom, Alstom/Henkel

Maija Kirveennummi, Sustainability Lead, Henkel Industrial Adhesives

Orcun Karakisla, Global Market Strategy Manager, Rail, Henkel Industrial Adhesives