PANEL: Gaining assurance in optimising rail passenger experiences through passenger feedback

25 October 2023 14:25 - 15:30

Diskuse o přístupnosti a inkluzi se obvykle zaměřují na cestující s omezenou pohyblivostí. Existuje však řada dalších cestujících, jejichž postižení může být skryté, ale pro které mohou malé změny v designu interiéru železničních vozů znamenat obrovský rozdíl. Inovace v oblasti audio a vizuálních informací, přehledného značení tras, tlumení hluku, osvětlení a výběru materiálů mohou výrazně ovlivnit zážitek cestujících.

Weiwei He, ředitel, tangerine

Ian Wright, Head of innovation and partnerships, Transport Focus

Matthijs Keur, ICNG projektový manažer pro kolejová vozidla, NS Techniek, NS Techniek

Augustin Grillet, R&D Director – RSC Interiors, Alstom, Alstom/Henkel