The design approach to ensure more sustainable journeys

25 October 2023 13:45 - 14:25

Udržitelné postupy přispívají k dosažení nulové uhlíkové stopy u železničních vozů – od vylepšení systémů vzduchotechniky a klimatizace po zvýšení podílu recyklace a kompostování při zpracování odpadů a inteligentní úspory vody. Seznamte se s tipy a metodami na několika praktických příkladech.

Luis Mendoza, Technical Director and Account Manager, Mormedi