The importance of learning from train accidents

25 October 2023 11:10 - 11:45

Mnozí provozovatelé železnic v současné době využívají principy modulové konstrukce, které umožňují snadnou demontáž, výměnu nebo změnu konfigurace jednotlivých součástí železničních vozů, což usnadňuje přizpůsobení vlaku různým potřebám cestujících. Možnost rekonfigurace interiérů, včetně flexibilních stěn a přepážek i pohyblivých sedadel, znamená, že provozovatelé vlaků jsou nyní schopni nabízet různá uspořádání vlakových souprav. Tím vzniká více prostoru pro zavazadla nebo je cestujícím umožněno větší soukromí. Jaké jsou možnosti flexibilního designu a jak se uplatňují v praxi?

Neil Dinmore, Principal Engineer, Structures and Materials, Rail Safety and Standards Board (RSSB)