What are the possibilities for implementing sustainability in innovative products in train interiors?

25 October 2023 12:25 - 13:05

Provozovatelé vlaků nyní při designu interiérů železničních vozů uplatňují principy udržitelnosti a cirkularity. Patří sem používání materiálů, které jsou šetrnější k životnímu prostředí, navrhování interiérů, které lze snadno demontovat a recyklovat, a začleňování prvků, které pomáhají snižovat spotřebu energie. Tento příspěvek přiblíží, jak může udržitelnost vytvářet přidanou hodnotu, jak ji lze zviditelnit a jak je možné ji prezentovat koncovým zákazníkům.

Samuel Perret, Head of Innovation and Strategy for Sustainability, milani design & consulting AG